วิธีทำให้ ใช้ printer/chromecast/apple tv จากวง LAN/VLAN อื่น

หากท่านมมี หลาย vlan และต้องการให้ printer tv chromecast สามารถถูกเรียกใช้ได้จากทุกๆ vlan ลองทำตามนี้ครับ ง่ายๆ https://www.youtube.com/watch?v=KrswxA1_rIs&t=11s