SMCGS10P-Smart_R_900

SMCGS10P-Smart 10-Port GE POE Switch ดีไหมทำไร ทำอะไรได้บ้าง

สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกัน ในการทดสอบ SMCGS10P-Smart 10-Port GE POE Switch 75W เรามาดูกันว่ามันดีไหม ทำอะไรได้บ้าง เหมาะกับใคร สำหรับ spec แบบเต็มๆ CLICK FOR SPEC switch ตัวนี้เราใช้ firmware ล่าสุด SMCGS10P-Smart (standalone) Version 1.0.1.2 ซึ่งก็ออกมาต้ังแต่ปี 2013 แต่ในปี 2018 ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ switch...
zyxel gs1900-24gp

Zyxel GS-1900-24hp POE Switch ดีไหม ทำอะไรได้บ้าง

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทดสอบ switch zyxel GS-1900hp ใน firmware version V2.40(AAHM.1)_20180705 | 07/05/2018 switch Gigabit POE-24 Port Spec เต็มๆ click เรามาดูกันก่อนว่า switch series นี้ เหมาะกับผู้ใช้งานแบบไหน แล้วค่อยมาดูกันต่อว่าทำไรได้บ้าง zyxel says "Simple, Fast and Smart Managed Switches for...

จำเป็นต้องซื้อ accesspoint แยกไหม

สวัสดีครับ วันนี้เรามาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัย ผมก็เคยสงสัยว่า ทำไมเราควรซื้อ accesspoint แยก ก่อนอื่นเรามาดูกันว่า wireless router VS Access Point ต่างกัน และเมื่อเรารู้สึกว่า wifi ช้า เราควรเพิ่ม access point หรือ ซื้อ wireless router ใหม่ ที่แพง และ แรงกว่าเดิม "หากย้ายตำแหน่ง wifi router ย้ายตำแหน่งเครื่องที่เราเล่นแล้ว...
Router-Vs-Switch

จำเป็นต้องซื้อ switch แยกไหม เอาแบบไหนดี

สวัสดีครับ วันนี้เรามาอธิบายกันก่อนว่าอะไรคือ switch ใน network และเราจำเป็น หรือควรไหมที่ต้องซื้อแยก หรือเราใช้ช่องที่มีหลัง router เลยได้ไหม ก่อนอื่นขออธิบายง่ายๆว่า switch เอาไว้ต่อ คอมพิวเตอร์ หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการสื่อสารกันระหว่างเครื่องผ่าน ip หรือ mac address นะครับ เป็นการต่อโดยใช้สาย และ switch มีหน้าที่ช่วยส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทาง switch ทุกตัวจะจำทำหน้าที่จำ mac address ของเครื่องต้นทางและปลายทาง แล้วส่งข้อมูลให้ถึงปลายทางอย่างถูกต้อง...