Router-Vs-Switch

จำเป็นต้องซื้อ switch แยกไหม เอาแบบไหนดี

สวัสดีครับ วันนี้เรามาอธิบายกันก่อนว่าอะไรคือ switch ใน network และเราจำเป็น หรือควรไหมที่ต้องซื้อแยก หรือเราใช้ช่องที่มีหลัง router เลยได้ไหม ก่อนอื่นขออธิบายง่ายๆว่า switch เอาไว้ต่อ คอมพิวเตอร์ หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการสื่อสารกันระหว่างเครื่องผ่าน ip หรือ mac address นะครับ เป็นการต่อโดยใช้สาย และ switch มีหน้าที่ช่วยส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทาง switch ทุกตัวจะจำทำหน้าที่จำ mac address ของเครื่องต้นทางและปลายทาง แล้วส่งข้อมูลให้ถึงปลายทางอย่างถูกต้อง...